Calmark anställer Camilla Arneving som marknadschef

Calmark Sweden AB har rekryterat Camilla Arneving i rollen som Marketing Director, en roll som hon innehaft via interimskontrakt i cirka två år. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter.

Camilla Arneving har mer än 25 år erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring, kommunikation och varumärkesbyggande. Hon driver sedan tre år det egna konsultbolaget Marknadsmotivation Sverige AB, där hon arbetat med uppdrag som marknadskonsult och interimschef. Dessförinnan arbetade Camilla som internationell marknadschef på Teleopti AB, kommunikationschef på Projectplace International AB och marknads- & onlinechef på KILROY travels AB.

På Calmark har Camilla ansvarat för marknadsföring och kommunikation via pressmeddelanden, webb och sociala medier samt framtagning av investerarmaterial, t.ex. informationsmemorandum och årsredovisningar. Ett större fokus kommer nu att läggas på bearbetning av potentiella distributörer via kostnadseffektiva digitala kanaler.

”Jag vill fortsätta följa med på Calmarks spännande resa”, säger Camilla Arneving. ”Nu när bolaget expanderar och går in i en aktiv fas med försäljningen så behöver rollen utökas och jag vill anta utmaningen att sätta Calmark på den internationella medtech-kartan. Dessutom känner mig redan som en Calmarkare i själ och hjärta!”

“Jag är mycket glad att Camilla blir anställd på Calmark”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. “Vi har jobbat tillsammans i två år och Camilla har varit en viktig resurs i Calmarks framgångar hittills. Hennes erfarenhet av marknadsföring inom B2B och varumärkesbyggande kommer att vara värdefulla när vi nu växlar upp tempot.”

Camilla Arneving är aktieägare i Calmark Sweden AB med 13 000 B-aktier och teckningsoptioner motsvarande ytterligare 5 000 B-aktier. Hon tillträder anställningen den 10 augusti.För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de tre första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar