Calmark bygger organisationen inför lansering – förstärker teamet med en Clinical Director

Calmarks tidigareläggande av CE-märkningen för bilirubintestet, se pressrelease från 20190121, innebär att bolaget nu går in i en ny fas med förstärkning av organisationen inför lansering och försäljning. Först ut är rollen Clinical Director och idag skrevs avtal med Emma Lif.

Emma Lif har en bakgrund som sjuksköterska och barnmorska med en magisterexamen från Karolinska Institutet. Hon har en gedigen erfarenhet från förlossning, neonatal- och mödravård i både privat och offentlig regi. Emma blir ansvarig för Calmarks planerade kliniska studier och hennes första arbetsuppgift blir att organisera och hålla i den studie som ska utföras direkt efter CE-märkningen av testet för bilirubin. De center som medverkar inom ramen för studien kommer att direkt kunna börja använda produkten eftersom CE-märkningen då skett.

Som Clinical Director kommer Emma Lif också ansvara för utbildning av distributörer och vårdpersonal samt vara ledande i arbetet med att påverka viktiga internationella opinionsledare.

"Det kommer att bli riktigt kul och givande att arbeta på Calmark för att hjälpa till att förbättra vården för nyfödda bebisar, något som jag brunnit för hela mitt yrkesliv”. säger Emma Lif. ”Jag ser fram emot att kunna bidra med den erfarenhet jag har från mina 15 år inom förlossnings-, neonatal- och mödravården.”

“Vi är väldigt glada att kunna välkomna Emma till teamet”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. “Hennes erfarenhet från i princip alla Calmarks kommande kundsegment kommer att bli ett viktigt tillskott. Hon har en vinnande personlighet som kommer att göra det enkelt att knyta kontakter med och förstå olika kundgrupper och avdelningars behov.”

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar:

Om oss

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar