Calmark får patent godkänt i Vietnam rörande metodik för LDH

Ministry of Science and Technology i Vietnam har idag godkänt Calmarks patentansökan angående ’Testing system for determining hypoxia induced cellular damage’.  Patentet ingår i Calmarks patentfamilj angående metodiken runt biomarkören LDH och är giltigt till 2030. 

Laktatdehydrogenas (LDH) är en biomarkör som kan detektera syrebrist under förlossning. Calmark har arbetat med forskning och utveckling av denna biomarkör under många år. Skyddet av immateriella rättigheter är därför centralt i Calmarks arbetet.

Calmark utvecklar ett patientnära diagnostiskt instrument (PNA), som består av en avläsare och engångsprodukter som kan detektera biomarkörer i blodet hos nyfödda. Laktatdehydrogenas är en av de biomarkörer som förväntas lanseras under 2020 i bland annat Vietnam.

”Arbetet med patent och immateriella rättigheter är centralt för Calmark. Vi har ett nära och bra samarbete sedan många år med Hynell Intellectual Property AB som hjälper oss med dessa registreringar. Ytterligare ett patent beviljat i Vietnam är mycket goda nyheter, eftersom Vietnam är en prioriterad marknad för lansering”, säger VD Anna Söderlund.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35 

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar:

Om oss

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar