Calmark förstärker sälj- och marknadsteamet inför global lansering

Report this content

Calmark Sweden AB har anställt Maria Zavodnik i rollen som Sales and Marketing Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Maria tillträder tjänsten den 24e mars.

Maria Zavodnik har mer än tio års erfarenhet från medtech-branschen. Sedan 2019 har inriktningen varit på IVD-produkter, mer specifikt inom koagulationsområdet. Maria arbetar idag som Sales Coordinator på Nordic Biomarker/Medirox AB och har en masterexamen i cell- och molekylärbiologi från Uppsala Universitet. Hon har även bred erfarenhet dessförinnan från Bauerfeind Nordic AB inom försäljning, marknad och kundsupport.

”Calmark är ett spännande företag som utvecklar viktiga och efterfrågade produkter för en stor global marknad”, säger Maria Zavodnik. ”Jag känner mig glad och förväntansfull över att bli en del av teamet som ska ta Calmark in i framtiden!”

”Jag är väldigt glad att vi har rekryterat denna toppkraft till Calmark”, säger Anna Söderlund, VD. ”Inför den stundande världslanseringen behöver vi säkerställa vår kapacitet i alla led. Det internationella intresset för våra produkter är stort och denna förstärkning kommer betyda mycket i vår tillväxt och fortsatta utveckling. Jag ser fram emot att välkomna Maria till teamet!  

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar