Calmark inleder förhandling med Triolab om distribution i Norden

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att förhandlingar kommer att inledas med Triolab om ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden för Calmarks produkt Calmark NEO. Parterna har sedan tidigare ett letter of intent.

Triolab är ledande inom humandiagnostik och tillhandahåller instrument och reagenser. Bolaget säljer även blodgasutrustning till förlossningar och intensivvårdsavdelningar. Triolab är verksamma inom de kundsegment som Calmark kommer att sälja sina produkter i. Ett letter of intent finns sedan tidigare mellan bolagen.

Calmark och Triolab kommer att inleda förhandlingar om distributörsavtal för de nordiska länderna och Baltikum.

”Det här ett viktigt steg framåt inför vår kommande lansering. Triolabs produktportfölj och kundsegment matchar väl med Calmarks. Triolab blir därmed en bra strategisk partner och vi är glada över att vi nu går in i nästa fas av förhandlingarna. ”, säger Anna Söderlund, VD.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se 

www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar