Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.

Nordic Matchs vision är att stödja företag i Norden och investerare i Kina att hitta värdeskapande möjligheter över gränserna. Bolaget har huvudkontor i Shanghai och har framgångsrikt hjälpt ett flertal nordiska företag med marknadslanseringar och expansioner samt fusioner, förvärv och joint ventures. Med rätt investerare kan denna bolagsform kan öka etableringshastigheten samt värdet på bolaget.

”Syftet med samarbetet är att starta dotterbolag i Hongkong och Fastlandskina, inleda registreringsprocessen för produkterna samt hitta och anställa duktiga medarbetare” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Vi planerar också för ett joint venture tillsammans med kinesiska investerare avseende dotterbolaget på Fastlandskina, Calmark China. Nordic Match har starka relationer och ett brett nätverk av investerare i Kina, vilket vi ser som en tillgång.”

”Vi är mycket glada att inleda samarbete med Calmark och tror att detta kommer att bli ett framgångsrikt projekt” säger Markus Dahlström, Partner på Nordic Match. ”Det finns en stor efterfrågan i Kina på innovativa medicinsktekniska produkter och patientnära diagnostik är ett område som växer snabbt i landet. Calmark är ett spännande bolag med viktiga produkter, vilket kan attrahera kinesiska investerare och affärspartners.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020, 18:45 CEST.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de tre första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar