Calmark intensifierar arbetet i Indien

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lanseringen på den indiska marknaden intensifieras och att potentialen bedöms stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling. 

Som tidigare meddelats har Calmark ingått ett exklusivt distributörssavtal med bolaget r2 Diagnostics i Indien. Flera orders har emottagits från distributören och levererats till den indiska marknaden. Dessa instrument är under test inför en eventuell upphandling av pandemiprodukter mot indiska myndigheter som sköts av Calmarks distributör. Om upphandlingen blir av beror till stor del på hur en tredje våg av covid-19 bedöms kunna påverka landet. Tidsaspekten på upphandlingen är idag inte känd utan avgörs av smittläget. Det är inte heller klart hur Calmarks COVID19-LDH produkt står sig i en sådan upphandling men Bolaget har initierat en generell upprampning för att ha kapacitet att möta efterfrågan. 

Parallellt fortskrider arbetet med att registrera Calmarks COVID19-LDH testkassett på den indiska marknaden. Instrumentet ”POC-Analyzer Covid” har redan erhållit registrering. 

”Samarbetet med r2 Diagnostics är mycket gott och de gör ett fantastiskt bra arbete med vår pandemiprodukt på den indiska marknaden”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark.
 

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-18 16:32 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar