Calmark omprövar strategin för Kina – fokuserar på distributörssamarbete

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att strategin för Kina omvärderats mot bakgrund av det rådande världsläget och den ökade politiseringen av affärsklimatet i Kina. Dotterbolaget i Wuxi, som planerats ligga till grund för att skapa ett Joint Venture-bolag, kommer att avvecklas. Liksom i resten av världen, kommer försäljningsstrategin i Kina baseras på samarbete med distributörer. Calmarks dotterbolag i Hongkong kvarstår och utgör navet i Kina.

De internationella investeringarna i Kina minskar till förmån för exempelvis Indien och Vietnam. Liksom många andra företag omprövar Calmark nu de planerade investeringarna i Kina.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-20 09:00 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Camilla Arneving, tillförordnad VD
Tel: +46 (0)10 204 01 50
E-post: camilla.arneving@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar