Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2021

Report this content

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2021 som arrangeras den 11 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 11:20. Presentationen sänds online.

Redeye Life Science Day kommer även i år att hållas helt digitalt och ger utrymme för att ställa frågor och ha djupa diskussioner kring de inbjudna företagen och deras respektive områden.

Eventet äger rum mellan 8:30 - 17:00 i tre olika kanaler. Två kanaler innehåller företagspresentationer som följs av en frågestund med Redeye-analytiker. Den tredje kanalen, Redeye TV, kommer att sända presentationer på plats, investeringscase och fokuserar också på djupintervjuer och debatter.

Totalt kommer ca 50 bolag att presentera sig under dagen. Allt kommer att spelas in samt livesändas. 

Läs mer och anmäl dig på: 
https://www.redeye.se/events/815899/redeye-life-science-day-2021 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar