Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2018 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 213 25 35. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se

VD Anna Söderlund kommenterar:

”När Calmark nu lägger 2018 till handlingarna kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt år. Ett år som innehöll snabb frammarsch i utvecklingsprojektet, notering på Spotlight Stockmarket, nyemission och en stark uppbyggnad av organisationen i Calmark.

Med ett litet, mycket engagerat och dedikerat team, har vi under 2018 klarat av att nå alla de mål vi satte upp för året. Tillsammans har vi till och med lyckats att ligga lite före planen på vissa delar av projektet.”

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar: