Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 213 25 35. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se.
 
Från Anna Söderlunds VD-ord: 
”Calmark rönte stor uppmärksamhet under 2019, både från investerare och från distributörer från alla världens hörn. Det har stärkt mig i min övertygelse om att vi har ett speciellt koncept som verkligen kan göra skillnad!

Den tryckta versionen av årsredovisningen på svenska finns bifogad som pdf-fil. En engelsk version kommer att publiceras före årsstämman som hålls i Karlstad den 14 maj.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Calmark rönte stor uppmärksamhet under 2019, både från investerare och från distributörer från alla världens hörn. Det har stärkt mig i min övertygelse om att vi har ett speciellt koncept som verkligen kan göra skillnad!
Anna Söderlund, VD