Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 214 98 93. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se.

”Calmark har under året lyckats genomföra många viktiga milstolpar i bolagets utveckling, och fortsätter i stadig takt sin resa mot att bli ett globalt bolag”, skriver Anna Söderlund i sitt VD-ord. ‍”Calmark står nu på tröskeln till att bli ett bolag med produkter i världens alla hörn. Produkter som kommer att göra verklig skillnad för barn, föräldrar och personal.”

Årsredovisningen på svenska finns bifogad som pdf-fil.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar: