Calmark tecknar avtal om utrustning för automatisering av produktionslinan

Report this content

Idag signerades avtal mellan Calmark Sweden AB och Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag avseende byggandet av maskinerna till den fullt automatiserade produktionslinan för engångstesterna.

Som tidigare meddelats togs beslut den 16 april om att tidigarelägga investeringen i utbyggnad av produktionskapaciteten för att snabbare kunna producera större volymer och väsentligt minska tillverkningskostnaden per enhet. Avtal har slutits med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.

Dagens avtal med Automationspartner omfattar alla de maskiner som behövs för att automatisera de sista manuella stegen i tillverkningsprocessen. Utrustningen kommer att installeras hos Calmarks produktionspartner Frohe AB i Tyresö. Efter implementation kommer produktionskapaciteten öka med tretton gånger jämfört med dagens nivå. 

”Jag är mycket glad över avtalet med Automationspartner som gör att vi redan nästa år får tillgång till en dramatiskt ökad produktionskapacitet och mer kostnadseffektiv produktion av våra engångstest.” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Det ger oss goda förutsättningar att lyckas med den globala marknadslansering av våra produkter som vi nu inleder.”

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de tre första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar