Calmark tecknar distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom detta avtal utökar Calmark lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.

Enox Pharma är ett svenskt företag som specialiserat sig på distribution av life science-produkter och tillhörande tjänster mellan Europa och MENA-regionen. Företaget säljer innovativa, hållbara och effektiva lösningar med mål att optimera hälso- och sjukvården i Mellanöstern. Enox Pharma har upparbetade relationer till ledande personer på kliniker och sjukhus i dessa länder, vilket är av betydelse för Calmarks förestående lanseringsarbete. 

”MENA-marknaden har en stor befolkning och en enorm potential för både våra Neo produkter och vår Covid19 produkt. Detta avtal är en viktig milstolpe i vår globala försäljningsstrategi ”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Vi är väldigt nöjda med att skriva avtal med en så pass stor distributör, som kan lansera våra produkter i flera länder.”

”Vår mission är att erbjuda sjukvården i MENA-regionen de mest innovativa life science-produkterna och -tjänsterna från de bästa leverantörerna till en rimlig kostnad”, säger Kefah Esmael, VD och medgrundare för Enox Pharma, ”Vi är mycket glada över det nya avtalet med Calmark, det finns ett stort behov av både Neo- och Covid-testerna!

”Enox Pharma är ett företag med gedigen kunskap och expertis om varje enskilt lands kulturella och kommersiella förutsättningar. Genom avtalet tar vi greppet om denna stora region”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development på Calmark. "Jag har höga förväntningar och ser mycket fram emot att samarbeta med teamet på Enox Pharma!”
Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-10 16:40 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar