Calmarks italienska distributör har lagt order på demo-enheter för COVID19-LDH

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets italienska distributör P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).

Som tidigare meddelats den 26 november 2020 har ett exklusivt distributörssavtal signerats med Prisma omfattande Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden vid covid-19. Avtalet innehåller en minsta volym på 4,6 MSEK.

”Vi är glada att Prisma nu snabbt vill komma igång med att demonstrera och lära sig produkten,” säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Det känns bra att kunna leverera så viktig produkt till Italien som har haft det tufft länge och som behöver ett tillförlitligt mätinstrument vars analysresultat kan vara ett viktigt beslutsstöd vid bedömningen av vilka som verkligen behöver intensivvård.”

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar