Calmarks VD Anna Söderlund ger lägesuppdatering

Report this content

Idag gästade Calmarks VD Anna Söderlund Direkt Studios och gav en lägesuppdatering.


I intervjun kommenterade Anna Söderlund beslutet att genomföra dels en företrädesemission omfattande cirka 25 MSEK och dels en riktad emission om cirka 2 MSEK, samt gav en lägesrapport om hur arbetet framskrider med registreringar och distributörsaktiviteter, både i Mellanöstern, Schweiz och Indien.

Intervjun kan ses på länk:
https://www.youtube.com/watch?v=RWzp9NvL1IU

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar