Calmarks VD Anna Söderlund kommenterar status

Report this content

Med tanke på den senaste tidens stora intresse i Calmarks aktie inför kommande CE-märkning och dagens pressrelease om en uppdaterad tidsplan för biomarkörerna Glukos och LDH publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.

Ni har idag skickat ut en pressrelease om uppdaterad tidsplan för Calmarks utvecklingsprojekt avseende biomarkörerna Glukos och LDH, varför är ni försenade i dessa projekt?
Calmark är ett litet bolag med begränsade personella resurser samtidigt som vi har höga ambitioner. Vi har tre utvecklingsprojekt som pågår parallellt plus byggandet av två produktionslinor. Vår högsta prioritet är att inte försena CE-märkning och försäljningsstart för produkten Neo-Bilirubin som vi bedömer har störst marknadspotential. Detta har gjort att de andra två utvecklingsprojekten fått lägre prioritet. Vi har förstärkt teamet med extra resurser men vi har trots detta en del arbete kvar på LDH och Glukos innan vi kan starta verifiering och valideringsfas.  

Varför blir det ofta förseningar vid utvecklingen av medtech-produkter?
Vi har varit stolta över att vi till skillnad från många andra medtech-bolag hållit tidsplanen och till och med kunnat starta vissa faser tidigare än beräknat. Det är därför tråkigt att vi nu halkat efter och blivit tvungna att uppdatera våra estimat. Det visar dock hur svårt det är att i förväg beräkna hur snabbt det går att nå tillfredsställande resultat i ett utvecklingsprojekt inom medtech. Våra planer baseras alltid på rimliga antaganden men eftersom vi utvecklar komplexa tekniska produkter så tar det ibland längre tid än beräknat att hitta säkra, kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar vilket krävs av den ISO standard vi arbetar efter och inte minst av våra kunder.

Försäljningsstarten då, påverkas den?
Nej inte som det ser ut nu. Vi har fått ett fantastiskt positivt mottagande av Calmark Neo när vi träffat potentiella kunder, distributörer och hälsovårdsmyndigheter. Det finns en tydlig efterfrågan på produkten från aktörer i många länder.

Hur följer ni upp intresset från mässan Arab Health?
Vår försäljningschef Marianne Alksnis har pågående diskussioner med potentiella samarbetspartner i flera länder. Just nu pågår en utvärdering och prioritering av alla kontakter. Det är viktigt att vi väljer rätt distributörer eftersom de ofta vill ha exklusivitet inom ett territorium. Våra framtida samarbetspartners behöver ha rätt produktportfölj och rätt kontakter på marknaden.

Påverkas ni av coronaviruset?
Nej, vi har all vår tillverkning och utveckling i Sverige. Vår kliniska studie på Södersjukhuset påverkas heller inte i dagsläget. Den resa till Singapore som vi planerade att göra i vecka 9 för att träffa aktörer i Sydostasien har vi dock fått flytta fram eftersom myndigheterna i Singapore höjt beredskapsnivån och många företag uppmanar sina medarbetare att arbeta hemifrån.


 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar