Calmarks VD ger bakgrund till beslutet att ta fram ett test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB skickade i förra veckan ut en pressrelease angående beslutet att utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. För att ge bakgrund och mer information publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.

Hej Anna, ni har ju som vision att bli den ledande aktören för patientnära diagnostik (PNA) för nyfödda, hur kommer det sig att ni tar fram ett test för vuxna?
Calmark har forskat på biomarkören LDH i tretton år och kommit mycket långt i utvecklingen av ett test för nyfödda. Det visar sig nu i mer än 90 publicerade studier att LDH är en viktig markör för att avgöra vilka som blir allvarligt sjuka i covid-19. Det verkar därför naturligt att vi försöker ta fram detta PNA-test så snabbt som möjligt. Vi bedömer att Calmark inom rimlig tid kan komma ut med ett test för LDH av covid-19. Tidigareläggandet av vår kapacitetsutökning gör dessutom att vi kommer kunna producera väsentligt större volymer redan under nästa år vilket också är en förutsättning.

Det låter ju som ett coronavaccin kan vara färdigt till årsskiftet, kommer ni att hinna ta tillvara det fönster då er produkt behövs?
Ja det här kan ju egentligen ingen svara på i dagsläget. Vi kan konstatera att smittan ökar lavinartat i många delar av världen och att den tagit fart igen i bl.a. USA. Många länder och stora städer har ännu inte allvarligt drabbats samtidigt som samhällen öppnar upp och lättar på restriktioner. För allas vår skull så hoppas vi ju såklart att pandemin klingar av eller att världens befolkning kommer att bli vaccinerad mycket snabbt. Men om så inte är fallet hoppas vi att vårt test kommer att kunna vara en pusselbit som bidrar vid bedömningen av behovet av vidare insatser.

Vad man ska veta också är att LDH är ett enzym som finns i nästan alla levande celler och som katalyserar omvandlingen av pyruvat till mjölksyra (laktat) när syre saknas eller är bristfälligt. Eftersom LDH frisläpps vid vävnadsskada är det en markör för flera vanliga skador och sjukdomar. Ett test för LDH kan därför vara användbart även i framtida pandemier även om nivåerna då kan komma att vara annorlunda. Det LDH-test för covid-19 vi nu tar fram har specifika sk cut-off gränser för just denna pandemi men genom att modifiera mjukvaran kan vi utveckla ytterligare fler LDH-test snabbare. Så detta beslut är bra oavsett hur covid-19 pandemin utvecklas.

Vilka marknader kommer det kunna vara möjliga för er att sälja till?
Vi kommer att CE-märka detta test vilket innebär att vi kan sälja till alla länder inom EU. Flera andra marknader, som vi normalt inte kan komma in på med CE-märket, har nu öppnat upp för snabbare registrering, tex USA, Australien, Ryssland och Brasilien. Vi ser detta som en möjlighet att öka kännedomen både om Calmark och LDH som markör. 

Hur påverkar beslutet era två andra test för nyfödda; Neo-Glucose och Neo-LDH?
I dagsläget påverkar det endast marginellt eftersom utvecklingen av LDH-testerna sker parallellt. Det är faktiskt så att LDH-testet för covid-19 hos vuxna är den produkt som vi snabbast kan komma ut med eftersom vi har tillgång till samma sorts blod under utvecklingen som är produkten sen ska användas på. Det innebär att CE-märkningen inte kräver någon extern klinisk studie. Tidsaspekten är av allra största vikt och här är vi inte beroende av att få tillgång till forskningsresurser inom sjukvården.

Hur ser planen ut för den närmaste tiden?
Just nu är det högtryck i Calmarks labb! Vi har fortfarande tillgång till forskningsblod, dvs blod som donerats och inte behövs inom sjukvården, så vi hoppas kunna komma så långt som möjligt innan semestrarna. Sedan kommer vi noga att följa utvecklingen i pandemin och vaccinutvecklingen efter sommaren och prioritera utifrån detta. När LDH-testet för covid-19 är CE-märkt kommer vi att ha två produkter att sälja och produktionskapaciteten kommer att optimeras utifrån efterfrågan.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de tre första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar