Delårsrapport tredje kvartalet (Q3) 2021

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Calmark beslutade om en företrädesemission och en mindre riktad emission, intensifierade lanseringen i Indien och erhöll order från Schweiz. 
Under tredje kvartalet 2021 beslutade bolaget att genomföra en företrädesemission om 24,9 miljoner kronor och en riktad emission om 2,1 miljoner kronor. Teckningsförbindelser från de större ägarna uppgick till 53,8% och garantier till 26,2%. Emissionen är således säkrad till 80%. Emissionlikviden ska användas till upprampning av produktion och organisation för att klara lansering på ett flertal större marknader. Samtidigt intensifierades lanseringen i Indien där bolaget ingår i en upphandling av covid-19 produkten. Den första ordern mottogs från Schweiz. 

Rapporteringsperiod
Rapporten avser perioden 1 juli– 30 september 2021.
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • Den 7 juli meddelades att avtalen i Calmarks personaloptionsprogram, som aviserades inför årsstämman, var ingångna. 
 • En order emottogs den 19 juli från Calmarks distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics. Ordern var av mindre ekonomiskt värde men har strategisk betydelse då den visar att försäljningsarbetet av plattformen Calmark POC - Covid har påbörjats.
 • Calmark meddelade den 22 juli att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter hade producerats med goda resultat. Leasingavtalet med SEB avseende produktionslinan har därmed börjat löpa fr o m juli 2021 och den första förhöjda avgiften har betalats.
 • Den 29 juli meddelades att Calmarks instrument, som används för mätning av LDH-nivåer hos covid-19 patienter, hade erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande tester var fortfarande under registreringsprocess.
 • Den 3 augusti erhölls en order från Calmarks distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter.
 • Den 19 augusti erhölls en order från Calmarks distributör i Egypten, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter.
 • Halvårsrapport Q2 2021 för Calmark Sweden AB (publ) publicerades den 27 augusti. 
 • Den 9 september meddelas att en ny klinisk studie avseende Neo-Bilirubin hade startats upp i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget erhöll den första ordern från sin schweiziska distributör LabForce den 7 oktober. Ordern var av mindre ekonomiskt värde men av strategisk betydelse då den visar att försäljningsarbetet har påbörjats.
 • Den 18 oktober meddelade bolaget att lanseringen på den indiska marknaden intensifierats och att potentialen bedömts stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.
 • Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) beslutade att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och en riktad emission om cirka 2,1 MSEK samt tidigarelägga delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021.

Calmark Sweden AB (publ)
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns tillgänglig eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

VD Anna Söderlund har ordet
Calmarks omvandling från utvecklingsbolag till producerande, säljande bolag fortsätter. Under tredje kvartalet har order från flera intressanta marknader kommit in. Visserligen av mindre ekonomiskt värde, men viktiga för oss. Det innebär att försäljningen hos våra distributörer har börjat, de är ute och träffar kunder, står på mässor och har våra produkter ute på sjukhus för test. Användarna och distributörerna förstår vår produkt och nyttan av den, både bilirubintestet och LDH för covid-19. Registreringarna pågår i ett flertal länder och räknas snart vara slutförda i flera av dem. 
Vi har intensifierat arbetet i Indien, där vår covid-19 produkt nu är ute på sjukhus för test inför en eventuell upphandling. Potentialen i Indien är stor, en gigantisk marknad om vår produkt blir accepterad. Sen är det förstås mycket som fortfarande ska avgöras, som påverkar vilket beslut som tas av indiska myndigheter. Det mesta är utanför vår kontroll som till exempel hur stor nästa våg blir och när den kommer. R2 Diagnostics, vår distributör i Indien gör ett fantastiskt jobb och jag är väldigt glad över det samarbetet. 
Samtidigt börjar lanseringen i Mellanöstern ta fart, vår distributör har haft ett antal möten i bland annat Irak och Egypten med gott resultat. Dessa marknader är också stora med stor potential. 
Om vi ska lyckas med lansering i Indien, Mellanöstern och Europa samtidigt behöver bolaget ha större flexibilitet och kapacitet. Vi behöver rampa upp produktionen framför allt på instrumenten och bygga lager på både instrument och testkassetter. Vi behöver också bli fler anställda på Calmark för att kunna stötta våra duktiga distributörer.
Därför genomför vi nu både en företrädesemission på 24,9 miljoner och en mindre riktad emission på 2,1 miljoner. Gainbridge Capital går in som nya ägare, vilket vi är mycket glada över. Alla ägare på tio-i-topplistan tecknar i företrädesemissionen, vilket gör att vi har teckningsförbindelser på mer än 50%. Det är få VD:ar förunnat att ha den uppbackningen, i alla fall i mindre bolag. Jag uppskattar det verkligen. 
Vi har stora planer i det här bolaget, och vi fortsätter arbetet med att förverkliga dem. Tack till alla er som vill vara med på resan. 

Med vänlig hälsning 
Anna Söderlund
VD Calmark Sweden AB

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar: