Inför kommande lansering i Asien signerade Calmark idag avtal med Luctor Medical avseende konsulttjänster

Calmark Sweden AB har idag skrivit avtal med Luctor Medical i Holland, ett internationellt ledande konsultbolag specialiserat på att hitta distributörer för medicinsktekniska produkter. Avtalet gäller konsulttjänster angående distributörsnätverk i Asien inför kommande lansering.

I och med att CE-märkningen av Calmarks första test bedöms vara klar upp till 6 månader tidigare än beräknat, inleds nu arbetet med att säkerställa effektiva försäljningskanaler för produkterna. Calmark har därför skrivit avtal med Luctor Medical BV i Holland avseende i första hand länder i Sydostasien, men avtalet kan komma att utökas även till andra regioner.

Luctor Medical har under sista 10 åren specialiserat sig på att hitta distributörer för medicinsktekniska produkter och patientnära diagnostik. Bolaget har ett stort nätverk och lokal närvaro på marknader som är intressanta för Calmark. Luctor Medical erbjuder konsulttjänster för att både hitta, utvärdera och skriva avtal med lokala distributörer.

”Att hitta bra försäljningskanaler kan vara en utmaning och vi har därför tagit hjälp av Luctor Medical för att få tillgång till deras lokala kännedom om marknaderna i Asien. Det är viktigt för oss att vi skapar ett bra nätverk av distributörer med goda referenser och bra relationer till våra kommande kunder. Vi tror att vi kan vinna mycket tid på att utnyttja Luctor Medicals specialistkunskap inom området och vi ser fram emot att snabbare kunna börja sälja produkterna och göra skillnad för de allra minsta patienterna.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Det första av dessa, bilirubintestet, beräknas vara redo för lansering i slutet av 2019. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar:

Om oss

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar