Marknadsmeddelande 167/18 – Calmark Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Calmark Sweden AB:s aktie är den 6 juli 2018. Kortnamnet för aktien är CALMA B.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 1 007 307 SEK fördelade på 10 073 070 aktier, varav 9 532 620 aktier är av serie B.

Information om aktien:
Kortnamn: CALMA B
Aktienamn: Calmark B
ISIN-kod: SE0011116524
Orderboks-ID: 4F45
CFI: ESVUFR
FISN: CALMARKSWE/SH B
Organisationsnummer: 556696-0141
LEI: 549300WMWI5AGUIRWO04
Kvotvärde: 0,1 SEK
Första dag för handel: 6 juli 2018
Antal aktier: 10 073 070
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 10 404 500
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)


Stockholm den 3 juli, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.