Camanio Care AB (u.nä.) senarelägger årsstämman till den 26 juni 2020

Styrelsen för Camanio Care AB (publ) senarelägger årsstämman till den 26 juni, 2020, kl 10:00.

Styrelsen i Camanio Care AB har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till 26 juni. Camanio Care AB återkommer med kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Domajnko, VD
Telefon: +46 70 536 32 65
E-post: erik.domajnko@outlook.com

Camanio Care AB (under namnändring) drev tidigare verksamhet inom välfärdsteknik. Denna verksamhet drivs nu vidare inom aktiebolaget Camanio AB som ägs av Brighter. Det noterade bolaget Camanio Care AB äger aktier i Brighter AB och ska byta namn och verksamhet. 

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar