Camanio Care avser sälja verksamheten och dotterbolag till Brighter

Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”) har tecknat en avsiktsförklaring med Brighter AB (publ) (”Brighter”) avseende en försäljning av samtliga aktier i Camanio Cares dotterbolag Camanio AB, givet att Camanio Cares samtliga tillgångar och skulder överförs till dotterbolaget Camanio AB. Camanio Cares styrelse kommer låta en oberoende granskare värdera dotterbolaget innan styrelsen beslutar huruvida de vill gå vidare med förhandlingarna med Brighter. En förutsättning för affären är att Camanio Cares aktieägare fattar beslut om en försäljning på en extra bolagsstämma i Camanio Care. Efter en eventuell transaktion kan det noterade bolaget Camanio Care byta inritning till ett listat investmentbolag. 

Köpeskillingen för försäljningen avses att erläggas genom att Brighter beslutar om en apportemission till Camanio Care och Camanio Care överför samtliga aktier i sitt dotterbolag som apportegendom till Brighter. Värdet på det totala antalet aktier som planeras att emitteras av Brighter i apportemissionen kommer motsvara värdet av Camanio Cares dotterbolag. 

Camanio Care har anlitat Wahlton Advokater som legal rådgivare.

– Camanio Care har ett starkt produktutbud inom välfärdsteknik för digitaliserad omsorg. Bolaget har haft svårt att locka attraktiv finansiering som listat bolag. Genom Brighter skulle verksamheten få en finansiellt starkare ägare med större möjlighet att utveckla tjänsterna och verksamheten. En affär skulle också innebära att bolagets ägare säkrade visst värde, säger Niclas Lilja, styrelseordförande på Camanio Care sedan juni 2019. 

– Camanio Care har inte haft de bästa förutsättningarna som listat bolag men vi är övertygade om att bolagets produktportfölj har framtiden för sig och ser att det finns stora möjligheter att förädla verksamheten utanför börsen, med mindre regulatoriska krav som tar resurser i anspråk och i en trygg kontext. Vi ser detta som en åtgärd för att tillvarata Brighters intresse i Camanio Care på bästa möjliga sätt och samtidigt ta ansvar för att skapa trygghet för Camanio Cares kunder, säger Jan Stålemark, styrelseledamot i Brighter.

I och med Brighters planerade förvärv av Camanio Cares dotterbolag avser Brighter även att avyttra Brighters samtliga aktier och optioner i Camanio Care, det vill säga det bolag som kvarstår efter att verksamheten har överförts till Camanio Cares dotterbolag, till Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt respektive Brighters VD Henrik Norström genom bolag. 

– Mitt och Henriks förvärv genom bolag av Brighters andel i Camanio Care är av privat karaktär och är inte kopplat till Brighter. Bolaget kommer fortsatt att vara listat men det kommer att få ett nytt namn och en ny verksamhetsinriktning. Jag och Henrik kommer inte att arbeta operativt i bolaget. Kortfattat handlar det om att etablera ett listat investmentbolag, säger Truls Sjöstedt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17 den 8 september 2019.  

Om Camanio Care

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Om Brighter 

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/.  Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar