Camanio Care får finansiering på tre miljoner kronor och har därmed kassa till slutet av juni, samt avslutar finansieringsavtalet med ESGO

Camanio Care har idag fått finansiering genom ett nytt kortfristigt lån om 3 miljoner kronor. Bolaget har därmed tillräcklig kassa för att finansiera verksamheten till slutet av juni. Tidigare planerades en nyemission i april, men en sådan planeras nu tidigast ske under juni månad. Camanio senarelägger också stämma till den 4 juni. Camanio Care har också sagt upp avtalet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). 

Lånet är från en finansiell aktör och löper med 8 procent årlig ränta. 

Camanio Care har tidigare haft möjlighet till finansiering genom att ställa ut konvertibla skuldebrev till ESGO. Detta har inte utnyttjats sedan den 6 december 2017. Den 25 juli 2018 kommunicerades att båda parter var överens om att den finansiella modellen som avtalats inte var gynnsamt för Camanio Care. Avtalet kvarstod dock som alternativ, men finansieringen har inte utnyttjats sedan dess och avtalet har nu sagts upp. ESGO har idag inga optioner eller konvertibler i Camanio Care.

Camanio Care senarelägger årsstämma till den 4 juni och publicerar årsredovisningen fyra veckor innan stämman, det vill säga den 7 maj. Bakgrunden till senareläggningen är bolagets pågående aktiviteter inom finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019.

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar