Camanio Care flaggar för ändrade aktieinnehav

Enligt regelverket vill Camanio härmed informera marknaden eftersom två aktieägares innehav av aktier i Bolaget nu har överskridit gränsen 25%. 

Camanio Care meddelar idag, som ett resultat av den emission som offentliggjordes 21 maj, att Brighter AB innehar 14 500 000 aktier vilket motsvarar 29,7% av kapital och röster samt att Recall Capital Nordic AB innehar 13 582 273 aktier vilket motsvarar 27,8% av röster och kapital.

Emissionen har nu blivit registrerad hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, Vital Health Hub, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019. 

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar