Camanio Care ingår aktieöverlåtelseavtal med Brighter om försäljning av Camanio Cares dotterbolag

Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”) offentliggjorde den 8 september 2019 offentliggjort att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med Brighter AB (publ) (”Brighter”) avseende ett förvärv av samtliga aktier i Camanio Cares dotterbolag innehållandes Camanio Cares hela verksamhet. Camanio Care har idag ingått aktieöverlåtelseavtal med Brighter avseende villkoren för förvärvet. Avtalet innebär att köpeskillingen för dotterbolaget är 17 miljoner kronor som betalas i Brighter-aktier. Förvärvet av Camanio Cares dotterbolag förutsätter även godkännande av Camanio Care på en extra bolagsstämma.

Camanio Care har anlitat Wahlton Advokater som legal rådgivare samt Arkney Limited för en oberoende värdering av verksamheten. Värderingen har inhämtats som beslutsmaterial för styrelsen och ger stöd för styrelsens beslut att ingå detta avtal.

Köpeskillingen för det planerade försäljningen avses att erläggas genom att Brighter beslutar om en apportemission till Camanio Care och Camanio Care överför samtliga aktier i sitt dotterbolag som apportegendom till Brighter. Värdet på det totala antalet aktier som planeras att emitteras av Brighter i apportemissionen kommer att vara 17 miljoner kronor. Vid beräkningen av hur många aktier i Brighter som motsvarar värdet på Camanio Cares dotterbolag används den volymviktade genomsnittskursen på aktierna i Brighter under en period om tjugo (20) handelsdagar innan beslutet om apportemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 21 den 29 september 2019.  

Om Camanio Care

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Om Brighter 

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/.  Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar