Camanio Care tydliggör likviditetsposition och fastställer tidsplan för emission

Camanio Care har tidigare kommunicerat avsikten att genomföra en nyemission under våren. Nu har tidsplanen fastställts och ambitionen är att den ska genomföras senast under april. Mer detaljer kring emissionen har inte fastslagits utan kommer kommuniceras längre fram. Bolaget har idag tillräcklig kassa för att finansiera verksamheten till slutet av april.

I samband med att bolaget genomförde en emission under hösten 2018 kommunicerades att likviden var tillräcklig för att täcka bolagets kassaflöde till och med februari. Starkt tillväxt under fjärde kvartalet har bidragit till att kassan nu bedöms räcka minst till slutet av april. 

Camanio Care har fortfarande möjlighet till ytterligare finansiering genom att ställa ut nya konvertibla skuldebrev till European Select Growth Opportunities Fund i enlighet med tidigare ingånget avtal.

Bolaget har tidigare kommunicerat avsikten att utvärdera ett listbyte till First North. Nu har styrelsen förstärkts som en del i arbetet med att utvärdera detta men ingen formell ansökan har ännu skickats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar