Handel med teckningsoptioner serie TO1 2017/2020 inleds den 16 januari 2018

På tisdagen 16 januari 2018 inleds handel med Camanio Cares teckningsoptioner av serie TO1 2017/2020, vilka emitterades i samband med det finansieringsavtalet som offentliggjordes den 6 december 2017. 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 2017/2020 i sammandrag:

-        Teckningsoptioner kommer från och med 16 januari 2018 att vara föremål för handel på AktieTorget.

-        Innehav av en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,20 SEK.

-        Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan ske när som helst under utnyttjandetiden (alltså varje dag under 3 år fram till och med den 13 december 2020)

-        Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner till ett värde mindre än 500 000 kronor kan endast ske vid sex tillfällen:

  • o   16 maj 2018 till och med 30 maj 2018
  • o   31 oktober 2018 till och med 14 november 2018
  • o   17 april 2019 till och med 1 maj 2019
  • o   2 oktober 2019 till och med 16 oktober 2019
  • o   18 mars 2020 till och med 1 april 2020
  • o   2 september 2020 till och med 16 september 2020

-        Teckningsoptionerna av serie TO1 2017/2020 har ISIN-kod SE0010714576

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på Camanio Cares hemsida: http://www.camanio.com/sv/investera/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar