Johanna Rastad vald till ny styrelsemedlem i Camanio Care AB (publ)

Johanna Rastad, Affärsutvecklingschef på Humana, får uppdraget som styrelseledamot i bolaget från och med 23 april. Tillskottet ger bolaget värdefull kunskap från hälso- och vårdsektorn, e-hälsa samt den internationella marknaden.

Värdefullt tillskott till styrelsen

Johanna Rastad arbetar idag som affärsutvecklingschef på Humana och har en gedigen operativ erfarenhet inom vård- och omsorgssektorn, exempelvis med ledande befattningar på Kry och Team Olivia Group. Johanna är utbildad civilekonom med flerårig bakgrund från finansmarknaden, dels på investmentbank i London och dels på investmentfirmorna Procuritas och Londonbaserade BC Partners.

Johannas internationella bakgrund medför även en god förståelse för den internationella exportmarknaden, vilket spelar en central roll i Camanio Cares tillväxtstrategi.

Se Johanna i en videointervju om hennes nya roll i styrelsen.

- Vårdsektorn behöver innovativa tekniska lösningar för att kunna möta utmaningarna den står inför. Camanio Care är ett mycket spännande bolag som erbjuder produkter och tjänster som kan ge människor en bättre vardag. Den målsättningen bidrar jag gärna till, säger Johanna Rastad.

Bolaget ser nyförvärvet till styrelsen som en viktig del för att fortsätta utvecklas och driva bolaget framåt.

- Vi är väldigt glada att Johanna Rastad kommer in i styrelsearbetet på Camanio Care och vi är övertygade om att hon kommer kunna bidra mycket till vår framtida utveckling, säger Pia Engholm, styrelseordförande Camanio Care.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Följ oss gärna på:

       

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera