Kommuniké Extra Bolagsstämma

Extra Bolagsstämma har hållits i Camanio Care AB (publ), org nr 556761-0307, måndagen den 22 januari 2017 varvid följande beslut fattades:

BOLAGSORDNING Bilaga 1 EBS180122Beslutades att Bolagsordningen skall  ändras  enligt  Bilaga  1.

Beslutades om val av Sten  Hemmingsson  till  styrelseledamot  i Camanio  Care  AB. Pehr-Johan Fager utträder som ledamot av styrelsen. 

Beslutas, i enlighet med ersättningskommitténs förslag,  om  emission  av  teckningsoptioner  samt  godkännande av  överlåtelse  av  teckningsoptioner  till  styrelseledamöterna  i  bolaget  i  enlighet  med  Bilaga  2 - TO  Serie I 2018/2021.

Beslutas, i  enlighet  med  ersättningskommitténs  förslag,  om  emission  av  teckningsoptioner  samt  godkännande  av  överlåtelse  av  teckningsoptioner  till  personal  och  nyckelpersoner  i  bolaget  i  enlighet  med  Bilaga  2‐ TO  Serie II  2018/2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018. 

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.