Kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB (publ)

Extra bolagsstämma har hållits i Camanio Care AB (publ), org.nr. 556761–0307, onsdagen 20 februari 2019, varvid följande beslut fattades.

Beslutades om val av Niclas Lilja och Marianne Ramel till styrelseledamöter i Camanio Care AB. Johan Lidén utträder som ledamot av styrelsen.

Niclas Lilja

Niclas Lilja har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en fil kand från Stockholm universitet. Niclas har en bakgrund som kommunikationschef, investerare och rådgivare i tillväxtbolag. Han var en av de första anställda på 3 i Norden och har också varit informationschef på OMX, Neonet och Qliro Group samt haft en forskartjänst på Stanford University. Sedan några år är Niclas ordförande för Propel Capital som finansierat över 100 start-ups i Stockholm.

Marianne Ramel

Marianne har en juristutbildning från Lunds universitet och även en motsvarande engelsk solicitor examen från College of Law i London. Vid universitet i Lund studerade Marianne också mandarin. Sina studier i mandarin har hon senare bedrivit i såväl på Nankai Universitet i Tianjin Kina som på Middlebury College, USA. Hon har vidare bedrivit forskningsstudier vid Chinese Academy of Social Science (CASS) i Peking, samt vid Raoul Wallenbergs Institutet i Lund. Hennes intresse för mänskliga rättigheter ledde henne också till Förenta Nationernas center för mänskliga rättigheter i New York.

Marianne är delägare på advokatfirman DLA Piper Sweden och ansvar för byråns China desk i Sverige. Marianne var verksam både som solicitor i City of London och i Beijing i över 16 år innan hon återvände till Sverige 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar