Komplettering; Camanio Care AB publicerar årsredovisning 2019 och revisionsberättelse

Komplettering till pressmeddelande om årsredovisning 2019, där revisionsberättelsen saknades. Revisionsberättelsen bifogas detta pressmeddelande.

Anmärkning från revisorn:

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

För frågor, vänligen kontakta 

Erik Domajnko
VD

erik.domajnko@outlook.com
070-536 3265

Erik Domajnko

VD

erik.domajnko@outlook.com
070-536 3265

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar