Nytt datum för publicering av delårsrapport januari-juni 2020

Camanio Care AB (U.n.ä) senarelägger publiceringen av delårsrapporten januari-juni 2020 till den 27 augusti.

Finansiell kalender

2020-08-27 Delårsrapport januari - juni 2020

2020-10-29 Delårsrapport januari - september 2019

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2021-04-29 Delårsrapport januari-mars 2021

För mer information, vänligen kontakta

Erik Domajnko

VD
erik.domajnko@unwrapfinance.com
0705 36 32 65

Camanio Care AB (under namnändring) drev tidigare verksamhet inom välfärdsteknik. Denna verksamhet drivs nu vidare inom aktiebolaget Camanio AB som ägs av Brighter. Det noterade bolaget Camanio Care AB äger aktier i Brighter AB och ska byta namn och verksamhet. 

Om oss

Camanio Care (under namnbyte) är ett företag inom finansiell rådgivning.

Prenumerera

Dokument & länkar