Efter ett år, visar forskningen att Cambridgemetoden fortfarande lindrar sömnapné

1.)  I en tidigare studie har man visat att viktminskning med VLCD*  förbättrar sömnapné hos
 överviktiga personer.

 2.)   Nu presenteras nästa studie som har följt dessa personer under ett års tid och resultaten visar att effekten gällande sömnapné fortfarande håller i sig under hela perioden.

Nyligen presenterades avhandlingen "Very low energy diets in the treatment of obesity" av Dr Kari Johansson vid Karolinska Institutet.

Dr Johansson har haft stor nytta av att studera och följa olika VLCD* användares resultat i sitt forskningsarbete.Man har kunnat fastslå att överviktiga patienter med sömnapné blev friska. Nu kan man konstatera att så är fallet, då man har följt upp dessa personer efter ett års tid och sett de lyckade resultaten

 I denna andra studie har vi kunnat länka dessa data till Socialstyrelsens nationella patientregister och följa denna kontrollgrupp i ett års tid, säger Dr Kari Johansson.

 Sjukdomen sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll ofta i kombination med kraftig snarkning. Många överviktiga personer lider av detta tillstånd och i många fall kan detta ha förödande konsekvenser även för andra, som till exempel lastbilschaufförer som somnar vid ratten ute i trafiken.

Cambridge Viktprogram är ett viktminskningsprogram som består av 6 viktminskningsnivåer. Cambridge är originalet inom VLCD (Very Low Calorie Diet). Cambridge hjälper överviktiga personer att skaffa sig en hälsosam livsstil och en sund relation till mat genom att erbjuda certifierade
rådgivare under hela viktresan.

 *VLCD-produkter är av Livsmedelsverket godkända lågkaloriprodukter såsom soppor och mjölkdrinkar.

 1.) 
Effects of a very low energy diet on a quality of life in obese men with sleep apnoea: a randomized controlled trial; Johansson K, Hemmingsson E & Neovius. Obesity Unit. Department of Medicine, Karolinska Institutet.

2.) 
Very low energy diets in the treatment of obesity. Studies of Obstructive Sleep Apnoea, Side- Effects and treatment Discontinuation; Johansson Kari.

Maryam Shirforoushan
PR & Communication
maryam@cambridgeviktprogram.se

Taggar:

Citat

I denna andra studie har vi kunnat länka dessa data till Socialstyrelsens nationella patientregister och följa denna kontrollgrupp i ett års tid
Dr Kari Johansson