Sjukskrivningarna ökar i Sverige förutom i Dalarna

Dalarna är ett av två län som har haft en minskning  av sjukpenningdagar och den största minskningen ser man hos männen i Dalarna.

Försäkringskassan har mätt hur många sjukpenningdagar som togs ut i april 2011 och i april 2013. Det visar sig att det har skett en tydlig ökning i hela landet utom i Dalarna och Blekinge. I Värmland har kvinnornas sjukpenningdagar ökat med 16,7 procent och männens med 12,5. Det skriver Dagens Nyheter men Dalarna går mot trenden. För kvinnornas del är ökningen måttliga 1,1 procent och för männen har sjukpenningdagarna minskat med 4,9 procent.

Kenneth Persson, ordförande i Socialnämnden (S) i Borlänge menar att man har arbetat aktivt med förebyggande insatser.

- Det finns definitivt ett samband mellan övervikt och ökad sjukskrivning. Det finns kommunala men även en hel del privata insatser där man arbetat och försökt hitta olika lösningar på överviktsproblematiken. Vi stöttar också alla privata initiativ till friskvårdsarbete!

Veronica Hägg arbetar som utbildad friskvårdsterapeut och hälsorådgivare i Dalarna sedan tio år tillbaka. Hon har aktivt coachat tusentals människor till en hälsosammare livsstil. Under alla dessa år har hon hjälpt 3455 personer till ett lättare liv. Hon är övertygad om att det kan finnas en koppling med minskad BMI och mindre sjukskrivningar.

- De som har kommit till mig har i majoriteten haft ett BMI över 30, och minskat i snitt 17 kg, säger Veronica Hägg.

Veronica ser hur människor dagligen blir friskare och piggare efter att ha gått ner i vikt. Hon har således fått Dalaborna att bli 58 735 kg lättare. Fetma och övervikt är ett folkhälsoproblem av tilltagande proportioner i gott som hela västvärlden. Sedan slutet av 1980 talet har det pågått en kraftig ökning av antalet överviktiga personer i Sverige. År 1989 led 37 procent av männen i Sverige av fetma eller övervikt, år 2000 var samma siffra över 50 procent. Det finns ett klart samband mellan ett BMI över 30 och dubbelt så många sjukskrivningar. Mindre sjukskrivningar gynnar kommunen och den ekonomiska tillväxten.

Maryam Shirforoushan
PR & Communication
maryam@cambridgeviktprogram.se
Cambridge Viktprogram har som mål att hjälpa människor till ett hälsosammare och lättare liv genom trygg viktminskning. Vårt viktprogram är sammansatt så att du snabbt tappar din övervikt men också får hjälp och verktyg att förändra dina dåliga mat- och motionsvanor så att du kan behålla din nya vikt långsiktig.

Taggar:

Citat

- Det finns definitivt ett samband mellan övervikt och ökad sjukskrivning. Det finns kommunala men även en hel del privata insatser där man arbetat och försökt hitta olika lösningar på överviktsproblematiken. Vi stöttar också alla privata initiativ till friskvårdsarbete!
Kenneth Persson, ordförande i Socialnämnden (S) i Borlänge