Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2022

Report this content

Lund — 27 oktober 2021 — Camurus meddelade idag att valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 49 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Per Sandberg, appointed by Sandberg Development AB,
  • Max Mitteregger, appointed by Gladiator,
  • Arne Lööw, appointed by Fjärde AP-fonden, and
  • Per Olof Wallström, Chairman of the Board

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.camurus.se.  

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress, Ideon Science Park, 223 70 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 10 februari 2022.

Camurus årsstämma 2022 kommer hållas den 12 maj 2022 kl. 17.00 i Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 2022 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricerad med ”Årsstämma 2022”) senast den 24 mars 2022.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande

Tel. +46 709 42 95 20
p.o.wallstrom@telia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 07:00.

Prenumerera

Dokument & länkar