Candidator DGC förvärvar Alliero Services AB

Report this content

Candidator DGC står för att leverera en overkligt bra kundupplevelse där en stor del i det är att finnas nära sina kunder. Nu växer bolaget ytterligare genom ett förvärv i region Syd. Candidator DGC har förvärvat Alliero Services AB i Helsingborg som levererar IT tjänster och IT rådgivning med hjälp av hög kompetens och hög servicenivå.

Allieros kontor i Helsingborg kommer bli en integrerad del i Candidator DGC som sedan tidigare har kontor i Malmö. Förvärvet är ett strategiskt komplement i region Syd där Candidator DGC nu kan förstärka sin position ytterligare. Kunderna i Helsingborg får nu tillgång till en betydligt bredare tjänsteportfölj i kombination med en kundnära service organisation. Allieros leverans präglas av långsiktighet och starka kundrelationer.

”Förvärvet av Alliero kommer att komplettera vårt erbjudande inom region Syd både geografiskt och kompetensmässigt, säger Paul Skarin regionchef på Candidator DGC Syd. Marknaden i södra Sverige är fragmenterad och jag är övertygad om att närhet till kunden i kombination med ett komplett tjänsteerbjudande är en nyckel till fortsatt tillväxt. Vi är väldigt glada över att ha fått nya kollegor i Helsingborg och räknar med att vi inom kort kommer att bli betydligt fler i regionen.”

”Vi ser fram emot att kunna bidra kompetensmässigt så att Candidator DGC även blir parten att räkna med i denna region. Allieros befintliga kunder får nu tillgång till ett välutvecklat tjänsteutbud som möjliggör fortsatt utveckling av deras verksamheter vilket för oss alltid har haft högsta prioritet, tillägger Magnus Klarén, VD på Alliero Services.”

 

Efter en sammanslagning i år är Candidator DGC nu en av Sveriges största IT-driftleverantörer. Candidator DGC har ett brett erbjudande inom IT-drift där man levererar IT-drift, hosting, molntjänster och applikationstjänster. Strategin är att leverera en overkligt bra kundupplevelse genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger kunderna tydliga affärsmässiga fördelar. 

Alliero Services är en IT-partner med ett innovationstänk som vill få kunden att se på IT som något positivt i organisationen istället för en kostnad. De anställda är konsulter med hög kompetens som tillsammans besitter en stor kunskapsbredd inom flera specialistområden. 

 

Kontaktpersoner

Paul Skarin, regionchef Syd, Candidator DGC, +46 739 446 514, paul.skarin@candidator.se

Magnus Klarén, CEO, Alliero Services, +46 766 20 10 21, magnus.klaren@alliero.se

 

Media

Media

Dokument & länkar