Vägen till schysst bildhantering i sociala medier – en guide av Canon och Bris

Det finns mycket kärlek på nätet men också en massa elakheter, särskilt kring bilder i sociala medier. Tänk om vi kunde få slippa det senare. Eller i alla fall få lite mindre av det. Canon och Bris har därför tagit fram en guide för en schysst bildhantering i sociala medier. Guiden riktar sig till vuxna och barn som använder sociala medier och målsättningen är att den ska spridas vidare till exempelvis skolor och idrottsföreningar.

Det postas miljontals bilder i sociala medier varje dag. Och varje gång det sker är det inte alltid helt genomtänkt. Många glömmer att fråga dem som syns på bilden om de får lägga upp dem eller tagga dem. Många lägger också upp bilder utan att tänka på vem som kan komma att se dem i framtiden. Vissa kommenterar bilder på ett sätt som de kanske ångrar i efterhand.

– Som bildleverantör tycker vi att det är vårt ansvar att bidra till en schysstare bildhantering på nätet. Ett sätt att göra det är att få föräldrar att tänka efter hur de själva beter sig i sociala medier. Barn gör ju som vuxna gör, inte som de blir tillsagda, säger Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef för Canon Sverige.

Bakgrunden till att Canon och Bris vill skapa en grund för schysst bildhantering är en undersökning som Kantar Sifo gjorde strax före sommaren. Den visade till exempel att närmare hälften av alla föräldrar lägger upp bilder på sina barn i sociala medier utan att fråga. Var femte förälder uppger också att deras barn pratat med dem om deras beteenden i sociala medier. Och bara en av tio föräldrar agerar om de ser något kränkande i sociala medier. En tredjedel av föräldrarna uppger att de inte vet hur de skulle reagera om de såg något kränkande i bildväg.

–– Det är synd att så få vuxna vet hur de ska agera när de ser kränkningar på nätet. Vi vet att det spelar stor roll för den som utsätts och för andra som ser kränkningen att någon säger ifrån. Om fler säger ifrån så blir det också svårare att säga och skriva taskiga saker. Det är när vi bryter tystnaden som hatet får det svårt. Det gäller både på nätet och utanför, säger säger Jonas Söderlund, kurator i Bris enhet för stöd online på Bris.

Med anledning av detta har Canon och Bris tagit fram en guide för schysst bildhantering i sociala medier. Den tar till exempel upp frågor som att det är viktigt att tänka efter innan man lägger upp eller kommenterar bilder. Undersökningen visade nämligen att en knapp majoritet av de tillfrågade föräldrarna reflekterar över vilka som kan se bilderna de lägger upp på Facebook.

Guiden tar även upp att det är viktigt att vuxna och barn pratar med varandra om vad som sker i sociala medier. Knappt hälften av alla föräldrar i dag har pratat med sina barn om hur de bör tänka kring hur de delar och hanterar bilder i sociala medier. 

– Det absolut viktigaste vuxna kan göra är att prata med barn om det som händer i deras liv, att samtala utan att döma. Närvarande vuxna som visar intresse och lyssnar utan att döma, det är ett barns viktigaste skydd om något blir jobbigt, fortsätter Jonas Söderlund på Bris.

Guiden finns att ladda ner som pdf på Canons och Bris hemsidor. Här är rubrikerna på det som tas upp.

  1. Fråga först dela sen! Ha alltid i bakhuvudet att alltid be om samtycke innan du publicerar en bild.
  2. Tänk först dela sen! Du vet inte vem som kommer att se dina bilder, i sociala medier finns bilderna kvar under en lång tid.
  3. Tänk efter innan du kommentar en bild! Det du säger i sociala medier betyder lika som om du säger det direkt.    
  4. Uppmärksamma alltid fotografen! Om du använder någon annans bild, berätta alltid vem som tagit den.
  5. Prata med varandra! Säg till ditt barn att de alltid kan berätta om något inte känns bra – det är viktigt att finnas där.
  6. Behandla andra som du själv vill bli behandlad!
  7. Om du ser något kränkande eller elakt – säg ifrån! Om du känner att du kan - agera och säg ifrån.
  8. Lita på barn och ungas omdöme! Barn och unga har mycket bättre koll än vad många vuxna tror.

 

För ytterligare information kontakta;
Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef
Canon Svenska AB
073-978 85 30
Helen.iwefors-haggblom@canon.se

Anna Holmqvist
Pressekreterare Bris
070-779 95 06
anna.holmqvist@bris.se

 

Bakgrund om guiden:
Den här guiden är framtagen i ett samarbete mellan Canon och Bris för att förbättra kunskapen om bildhantering på sociala medier. Bakgrunden till guiden är en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Canon. Undersökningen genomfördes under perioden 4 juni 2018 – 10 juni 2018 och omfattade 1000 intervjuer med föräldrar mellan 25 och 60 är med hemmavarande barn i åldern 8-16 år.

 

Om företaget Canon
Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror, skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder, dokumenthantering och digitalisering av processer. Canon Inc. som grundades 1937 omsätter cirka 320 miljarder SEK och har 198 000 anställda – varav 18 000 i Europa. Canon Svenska har 330 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2017 lämnades 3 285 USA-patent in, vilket innebär en global tredjeplats. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan. Mer information om Canon finns på www.canon.se.

Taggar:

Om oss

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar på den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående återförsäljare. Företaget marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska har 420 anställda och omsätter ca 1 700 miljoner kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc som omsätter 280 miljarder och har 197 000 anställda – varav 17 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2013 lämnades 3825 patent in, vilket är flest bland alla japanska företag. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter. Mer information om Canon finns på www.canon.se