Analysguiden: Resultat i fas 2a närmar sig

Cantargia har hamnat på estraden tillsammans med den senaste cancerforskningen. När industrijätten Novartis 2017 överraskande upptäckte att dess antikropp canakinumab skyddar mot lungcancer sågs det som en möjlig bekräftelse på hypotesen som Cantargia driver. Redan i år kommer Novartis att leverera nya besked. 

Antikropp som bryter ny mark

Cantargias forskning bryter ny mark inom området för antiinflammatorisk cancerbehandling, ett område som befinner sig i ett tidigt skede jämfört med många andra cancerterapier. Cantargias ledande projekt, antikroppen CAN04, uppfyller kraven för att stämplas som first-in-class. 
 
Måltavlan för CAN04 är Interleukin-1 Receptor Accessory Protein (IL1RAP), ett ytprotein på cancercellen som tar hand om signaleringen till cellkärnan när det härjar en inflammation i cellens omgivning. Genom att blockera signalerna till cellkärnan ska CAN04 dämpa den inflammatoriska nivån och hejda tumörtillväxten.  

Lovande interimsdata skapar möjligheter
 
Sedan början av 2019 driver Cantargia en fas 2a-studie, (CANFOUR) på patienter med metastaserad lung- och bukspottkörtelcancer utan tidigare behandling med cellgifter. Preliminära interimsdata som bolaget presenterade i december i fjol ser lovande ut, men nu återstår utmaningen att avsluta året med att rekrytera de sista 20-30 patienterna till studien.  
 
Ett första resultat från prövningarna på patienterna med cancer i bukspottkörteln (PDAC) förväntas i bästa fall på den här sidan årsskiftet medan det dröjer till första kvartalet nästa år med data för lungcancerpatienterna (NSCLC), förutsatt att rekryteringen är klar i Q4. Bristen på effektiva preparat mot PDAC skulle vid positiv fas 2a-data öppna för en fortsättning i egen regi till en registreringsgrundande fas 2b/3-studie.  

Novartis resultat kan bli betydande
 
Men avgörandet ligger inte bara i Cantargias händer. Redan under fjärde kvartalet i år räknar Novartis med att lämna ett första besked om hur canakinumab lyckas som första linjens behandling av metastaserad lungcancer i den 600 patienter stora fas 3-studien CANOPY-1. Projektet är långtifrån identiskt med Cantargias CAN04 men vi tror ändå att aktiemarknaden kommer ta intryck av Novartis siffror.  

Vi ser hög potential
 
Cantargia värdering står sig väl vid en jämförelse med andra forskningsbolag på Stockholmsbörsen. Starka institutionella ägare och positiv tidig data bidrar. Om CAN04 uppvisar fortsatt bra svarstal på PDAC-patienter i fas 2a och Novartis i sitt projekt dessförinnan bekräftar positiva preliminära data tror vi att kursen lägger 30-kronorsstrecket bakom sig. 

 

Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-resultat-i-fas-2a-narmar-sig)

Prenumerera