Analysguiden: Nyhetsflödet fortsätter

Report this content

Cantargia redovisar ett omfattande nyhetsflöde under tredje kvartalet och Analysguiden ser två potentiellt värdeskapande händelser under fjärde kvartalet. Analysguiden justerar motiverat värde till 44 kr.

Viktiga avläsningar återstår före årsskiftet
Cantargias nyhetsflöde under Q3 var omfattande men vi räknar med viktiga nyheter även under Q4. Bland annat är avsikten att före årsskiftet presentera en uppdaterad avläsning för effektdata i den längst hunna studien, CANFOUR, på patienter med pankreatiskt adenocarcinom (PDAC, bukspottkörtelcancer).

Denna indikation har hunnit längst i bolagets utvecklingsportfölj och om avläsningen kan fortsätta att uppvisa positiva siffror för progressionsfri överlevnad ökar chanserna för att en registreringsgrundande fas 2b/3-studie med nadunolimab inleds under 2022-23.

Förväntningar på oförändrad PFS
Vi förväntar oss att den analysen bekräftar den progressionsfria överlevnad (PFS) på 7,8 månader som bolaget redovisade i maj. Då hade 18 av de utvärderingsbara patienterna nått sin mätpunkt medan sju stod kvar på behandling, troligen för få för att märkbart förskjuta PFS i någon riktning. Något färre patienter hade försvunnit ur mätningen av total överlevnad, som då var 12,6 månader.

Kombination med Keytruda rekryterar fler patienter
Bolaget uppger också i sin rapport för tredje kvartalet att ett första resultat snart är att vänta från CIRIFOUR-studien, som undersöker en kombination av nadunolimab (CAN04) och Keytruda. Studien inkluderade i ett första skede 15 patienter och ska nu utökas med ytterligare upp till 30 patienter som förväntas vara särskilt mottagliga för behandling med Cantargia-preparatet.

Oro för Novartis-program kan vara överdriven
I den negativa vågskålen märks svårigheterna för Novartis att lyckas med en liknande anti-inflammatorisk antikropp, canakinumab. Cantargia poängterar de tydliga olikheter som projekten bär på och vi noterar också att Novartis står fas vid sin tro på att behandlingen i rätt population ska kunna lyckas.

Vårt uppdaterade scenario för bolaget ger ett motiverat värde på 44 kronor (49), tydligt över dagens börskurs. De två potentiellt värdeskapande händelser som förväntas under Q4 kan förhoppningsvis bromsa den försiktiga synen på bolaget som brett ut sig i år och åter sätta fokus på möjligheten att lyckas inom ett nytt fält av cancerbehandling.

Läs hela analysen

Prenumerera