Cantargia ansöker om pre-IND möte för CAN04 med FDA

Report this content

Cantargia AB meddelar idag att en ansökan om ett pre-IND-möte med amerikanska läkemedelsverket, FDA, har skickats in. Syftet med mötet är att diskutera den nuvarande dokumentationen på antikroppen CAN04 och ett förslag på en ny fas I klinisk kombinationsstudie med CAN04 och en s.k. immune checkpoint inhibitor under en amerikansk IND. Planen är att genomföra studien på kliniska center i USA.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar genom både ADCC och blockering av interleukin 1 signalering. CAN04 undersöks i en europeisk öppen trearmad fas I/IIa klinisk prövning, CANFOUR, som involverar monoterapi samt kombinationsterapi med två olika standardcellgifter i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer (www.clinicaltrials.gov).

Det nya förslaget kring studien kommer studera CAN04 i kombination med en s.k. immune checkpoint inhibitor. Studiedesignen har utvecklats i samarbete med experter inom området. Huvudsyftet med prövningen är att studera säkerhet vid kombinationsbehandlingen i ett fåtal utvalda cancersjukdomar som uttrycker IL1RAP och som idag behandlas med immune checkpoint inhibitors. Vid sidan av säkerhet, planeras även biomarkörer och effekt att studeras. Mer detaljer kring designen kommer presenteras efter potentiella synpunkter från FDA.

“Vi ser framemot att avancera utvecklingen av CAN04 i kombination med andra immunterapier samt att starta diskussioner med FDA. Det är två viktiga steg framåt för Cantargia”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD 
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2019 kl.15.30 CET. 

Om Cantargia 
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar