Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för breddat skydd vid behandling av solida tumörer

Cantargia AB (”Cantargia”) har fått besked att det amerikanska patentverket USPTO utfärdat en så kallad Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan 15/196,795 inom patentfamiljen solida tumörer. Cantargia har sedan tidigare ett formellt patentgodkännande i USA avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi av flera typer av solida tumörer. 

Cantargia har sedan tidigare ett godkänt patent i USA på en metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbehandling av solida tumörer såsom tarmcancer, bröstcancer och lungcancer. Patentet ger skydd till och med 2032. Cantargia har därefter lämnat in en uppföljande patentansökan som innefattar behandling av ytterligare cancersjukdomar och denna har nu har erhållit Notice of Allowance från USPTO. VId formellt godkännande kommer Cantargia ha patentskydd i USA avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i de allra flesta formerna av solida tumörer. Notice of Allowance innebär i korthet att det amerikanska patentverket avser att godkänna bolagets patentansökan. Vissa administrativa steg återstår innan det slutgiltiga beskedet om godkännande utfärdas.

”Ett starkt patientskydd runt vår antikropp CAN04 är väldigt viktigt i en framtida kommersialiseringsstrategi. Det preliminära godkännandet är ytterligare ett viktigt steg i det robusta skydd vi bygger upp globalt. Den amerikanska marknaden är den enskilt största och det preliminära godkännandet är av stor vikt för Cantargia”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018, kl. 10.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, undersöks i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar