Cantargia erhåller patentgodkännande i Kina avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer

Cantargia AB (”Cantargia”) meddelar att det kinesiska patentverket State Intellectual Property Office (”SIPO”) har utfärdat ett formellt patentgodkännande avseende bolagets ansökan kring IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi av flera typer av solida tumörer. Det godkända patentet har nummer ZL201280014136.7.

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04 befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus på behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Den patentansökan som nu godkänts i Kina avser Cantargias metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl för behandling av ett flertal olika solida tumörer såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom. Cantargia har sedan tidigare motsvarande patentskydd i bland annat Europa, USA och Japan. Patentet i Kina ger skydd till 2032.

”Cantargia har ett starkt skydd för antikroppar mot IL1RAP vid behandling av cancer i ett flertal viktiga territorier. Det senaste tillskottet, i form av Kina som är en av de snabbast växande marknaderna för läkemedel, stärker vår position ytterligare”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018, kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar