Cantargia erhåller patentgodkännande i Kina avseende terapi riktad mot IL1RAP vid akut lymfatisk leukemi

Det kinesiska patentverket State Intellectual Property Office (”SIPO”) har utfärdat ett formellt patentgodkännande avseende Cantargia AB:s (”Cantargia”) ansökan för IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad terapi av akut lymfatisk leukemi (”ALL”).

Det godkända patentet med nummer ZL201080047833.3 ger skydd till och med 2030 och avser Cantargias metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl för behandling av ALL. Cantargia har sedan tidigare erhållit godkända patent kring IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad terapi vid olika former av leukemier i Europa, USA, Japan, Sydafrika, Mexiko och Australien.

”Kina är en växande marknad som är mycket betydelsefull för Cantargia”, säger Göran Forsberg, VD i Cantargia AB. ”Det är därför av stor betydelse för Cantargia att vi erhållit vårt första patent i Kina”.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 13.45

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar