Cantargia erhåller preliminärt godkännande från EPO kring expanderat patentskydd för behandling av solida tumörer

Cantargia AB meddelar att europeiska patentverket (EPO) har utfärdat ett så kallat ”Intention to grant” för bolagets avdelade (andra, uppföljande) patentansökan runt användandet av IL1RAP som ett mål för antikroppsbehandling av solida tumörer. Patentansökan har ansökningsnummer 15197139.7. Cantargia har sedan tidigare erhållit formellt patentgodkännande i Europa och andra stora territorier för användandet av IL1RAP som en målmolekyl för antikroppsbehandling av flera olika tumörformer.

Cantargias huvudprojekt CAN04 (nidanilimab) befinner sig i klinisk utveckling, som i nuläget fokuserats på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har sedan tidigare ett godkänt patent i Europa som täcker en metod för att använda IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling av solida tumörer som tarmcancer, bröstcancer och lungcancer. Patentet ger skydd fram till 2032. Efter godkännandet av det patentet har Cantargia lämnat in en uppföljande patentansökan som täcker behandling av fler solida tumörsjukdomar och har nu erhållit preliminärt patentgodkännande på denna ansökan från EPO. Om ansökan godkänns formellt kommer Cantargia ha patentskydd i Europa för antikroppsbaserad behandling mot IL1RAP i den stora majoriteten av solida tumörformer till 2032. Vissa administrativa steg återstår innan ett formellt godkännande kan beslutas av EPO.

“Vi är väldigt glada att EPO avser godkänna denna patentansökan som täcker ytterligare tumörformer. Ett starkt patentskydd i området IL1RAP-antikroppar och cancerterapier är av betydelse för vår kommersialiseringsstrategi. Detta preliminära godkännande är ännu en del i det robusta skydd som vi bygger upp globalt,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 8:30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar