Cantargia meddelar att en opposition lämnats in mot ett av Cantargias patent i Europa

Report this content

Cantargia AB meddelar idag att en opposition lämnats in mot ett av de europeiska patenten i Cantargias patentportfölj, runt antikroppsbehandling av solida tumörer. Patentet som har nummer EP3020730B1, ger bl.a. skydd för antikroppar mot IL1RAP i tumörformer vilka inte ingår i det europeiska moderpatentet som godkändes 2016. Den aktuella opponenten, Mab Discovery GmbH, lämnade även in en opposition mot moderpatentet 2016. Den oppositionen var ej framgångsrik och moderpatentet, som är giltigt till år 2032, upprätthölls i oförändrad form efter att oppositionsprocessen avslutades 2018.  

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Cantargias huvudprojekt, antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar både genom ADCC och blockering av interleukin 1-signalering. CAN04 studeras i en europeisk öppen trearmad studie, CANFOUR, som undersöker både monoterapi liksom kombinationer med två olika cellgiftsregimer i patienter med icke småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer (www.clinicaltrials.gov).

Förutom godkända produktpatent på CAN04, har Cantargia även två patentfamiljer som täcker flera olika aspekter av cancerbehandling med antikroppar mot IL1RAP. Patentfamiljerna runt IL1RAP inbegriper globalt fler än 80 godkända patent och närmare ytterligare 30 patentansökningar. Mab Discovery GmbH, initierade oppositioner mot två av Cantargias godkända europeiska patent under 2016. Dessa oppositioner misslyckades och båda patenten kvarstår efter att oppositionsprocessen vid Europapatentverket, EPO, avslutades. För att bredda skyddet i dessa patent, har Cantargia skickat in s.k. avdelade patentansökningar. En av dessa ansökningar har godkänts av EPO och täcker bl.a. ytterligare solida tumörformer. Mab Discovery har lämnat in en opposition mot detta patentet och nästa steg är en formell process där Cantargia ges möjlighet att kommentera på oppositionen. Det ska noteras att denna oppositionen inte påverkar de tidigare godkända moderpatenten.

“Vi är överraskade att en ny opposition har lämnats in. Vi anser att våra patent runt IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi är starka och att oppositionen saknar grund. Däremot bekräftar oppositionen andra aktörers intresse för de kommersiella möjligheterna runt IL1RAP som ett mål för cancerbehandling, trots att de ligger år efter oss i utvecklingen”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
 

E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl.12.00 CET.

Om Cantargia 
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.  

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar