Cantargia och BioWa utökar samarbetet kring Potelligent®

Report this content

Lund, Sverige och Princeton, NJ, USA, 23 augusti, 2019 --- Cantargia AB (publ) och BioWa Inc. har ingått ett avtal avseende en utökad licens för användningen av BioWas patentskyddade teknologi POTELLIGENT® för produktion av Cantargias läkemededelskandidat CAN04, vilket ger Cantargia bredare rättigheter att använda licensen. Sedan det ursprungliga avtalet för användningen av POTELLIGENT® teknologin ingicks 2015 har Cantargia avancerat sitt läkemedelsprojekt och CAN04 befinner sig nu i fas IIa klinisk utveckling för icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC).

Cantargia utvecklar läkemedel baserade på antikroppar mot målmolekylen interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Med hjälp av POTELLIGENT® teknologin genereras antikroppar med högre antitumöraktivitet s.k. Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC). Läkemedelskandidaten CAN04 binder till IL1RAP med hög affinitet och verkar både genom ADCC och genom blockering av interleukin 1 signalering. CAN04 produceras med hjälp av en Chinese Hamster Ovary (CHO) cellinje som utvecklats av BioWa med hjälp av POTELLIGENT® teknologin. Genom den bredare licensen kan Cantargia själva utveckla nya CHO cellinjer med hjälp av POTELLIGENT® teknologin och även kommersialisera CAN04 som producerats med den nya typen av CHO cellinjer.

Samtidigt som CAN04 genomgår fas IIa klinisk utveckling, tas nästa steg under utvecklingen av produktionsprocessen för CAN04 med syfte att ytterligare reducera produktionskostnaderna med hjälp av olika processoptimeringar och uppskalning av produktionsprocessen, och genom att Cantargia och BioWa enats om att bredda licensen skapas ännu fler möjligheter.

”Vi är oerhört nöjda med vårt samarbete med BioWa och den utökade licensen är ett logiskt steg i utvecklingen av vår långsiktiga relation. Givet de framsteg som gjorts med CAN04, är optimering av produktionsprocessen för att sänka kostnaderna en del av utvecklingsplanen för CAN04”, säger Cantargias VD Göran Forsberg.

”Vi är övertygade om att det bredare licensavtalet kommer att ge ytterligare fördelar till det redan framgångsrika samarbetet mellan Cantargia och BioWa”, säger Takeshi Masuda, VD för BioWa. ”Vi är mycket nöjda med att det här utvidgade avtalet kan stödja det innovativa programmet i framtiden”.

För ytterligare information, kontakta,

Cantargia:

Göran Forsberg, VD 
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

BioWa:  

Shintaro Hasegawa, Director, Business Development
Telefon: +1 609 580 7340
E-post: hasegawa.shintaro@biowa.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl 8.30 CET.

Om Cantargia 

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Om BioWa

BioWa är ett helägt dotterbolag till Kyowa Kirin Co., Ltd. (Kyowa Kirin), ett ledande japanskt läkemedelsföretag. BioWa innehar en exklusiv, global licens till teknikplattformen POTELLIGENT® med vars hjälp man skapar unika antikroppar med förbättrad ADCC (Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity) och COMPLEGENT® för förbättrad CDC (Complement Dependent Cytotoxity). BioWa ger licensenstagare tillgång till POTELLIGENT® och COMPLEGENT® för att utnyttja det maximala värdet av dessa teknologier. Tillsammans med Kyowa Kirin, är BioWa starkt engagerad i att erbjuda monoklonala antikroppar med ökad ADCC/CDC i kampen mot cancer och andra livshotande och allvarliga sjukdomar.

Om teknikplattformen POTELLIGENT®

POTELLIGENT® förbättrar potens och effektivitet hos terapeutiska antikroppar genom förbättrad ADCC (Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity), vilken är en av de viktigaste verkningsmekanismerna för terapeutiska antikroppar. POTELLIGENT®-teknologin reducerar mängden fukos i antikroppens kolhydratstruktur genom användande av ett produktionssystem som består av en CHO-cellinje vilken saknar fukosyltransferas. Forskning har visat att POTELLIGENT® dramatiskt ökar ADCC-aktiviteten hos antikroppar i in vitro-försök och signifikant ökar potens och effektivitet hos antikroppar in vivo. Flera antikroppar producerade med POTELLIGENT® studeras i kliniska prövningar och en allt större mängd resultat bevisar den kliniska fördelen med den här teknologin.

Idag används POTELLIGENT® teknologin under utvecklingen och kommersialisering av produkter i Japan, USA och Europa, bland annat för behandling av perifer T-cellslymfom, T-cells lymfom hos vuxna och svår eosinofil astma.

POTELLIGENT® och COMPLEGENT® är varumärken registrerade av Kyowa Kirin Co., Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar