Cantargia presenterar antimetastatisk effekt av IL1RAP-blockerande antikropp på AACR

Idag presenterar Cantargia AB nya data kring antikroppsterapi riktad mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) vid “American Association of Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2018” i Chicago. Antikroppen är en ny musspecifik variant av Cantargias patenterade antikropp CAN04, vilken studeras i kliniska prövningar. Antikroppen motverkademetastaser i en in vivo-modell av trippelnegativ bröstcancer. Antikroppen fungerar genom att binda mus-IL1RAP och blockera signalering. Den ansamlas i tumörvävnad och känner igen IL1RAP-uttryckande tumörinfiltrerande myeloida immunceller.

Tumörutveckling, vilket också inkluderar metastasering, involverar komplexa biologiska förlopp i tumörens mikromiljö. Även IL-1-systemet har en roll i den här processen. Cantargias antikroppar mot IL1RAP kan blockera IL-1-systemet och har tidigare visats ha antitumöraktivitet mot humana tumörer i möss med ett defekt immunförsvar.

I den här nya studien, visas att en nydesignad antikropp mot mus-IL1RAP signifikant motverkar metastaser i en in vivo-modell av bröstcancer i möss med funktionellt immunförsvar. Antikroppen är en variant av Cantargias längst framskridna produktkandidat, CAN04 och den är designad för studier i immunokompetenta möss. Studien var designad för att utvärdera effekten på tumörutveckling och metastasbildning genom att attackera IL1RAP på icke-tumörceller. En typ av immunceller som är involverade i tumörers metastasering är s.k. myeloida celler som skapar en mikromiljö som gynnar metastaser, stödjer tumörer och trycker ned immunförsvaret. Surrogatantikroppen binder dessa celler via IL1RAP och anrikas i tumören. Data från den här studien är i linje med att antitumöreffekten erhålls genom en påverkan på dessa immunsuppressiva celler.

Postern finns tillgänglig på Cantargias hemsida www.cantargia.com.

“Dessa resultat är verkligen spännande. Cantargias huvudprojekt är en fullt humaniserad antikropp, CAN04, mot IL1RAP. CAN04 är för tillfället i en fas I/IIa klinisk studie fokuserad på behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer, dvs solida tumörer med en inflammatorisk tumörmikromiljö. Den nya prekliniskt dokumenterade antimetastatiska effekten, är ett extra tillägg till verkningsmekanismen vilket signifikant kan öka den kliniska relevansen av CAN04 i framtida cancerbehandling”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. 


För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018, kl.15.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar