• news.cision.com/
  • Cantargia AB/
  • Cantargia presenterar nya data på AACR kring blockering av metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP.

Cantargia presenterar nya data på AACR kring blockering av metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP.

Report this content

Cantargia AB (“Cantargia”) meddelar idag att data kring de antimetastatiska egenskaperna hos en antikropp mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP), har valts ut till en posterpresentation vid 2018 års Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, i Chicago 14-18 april.

Postern “Antibody blockade of IL1RAP signaling reduces metastasis in a breast cancer model” av David Liberg, Per-Ola Önnervik, Matteo Riva, Liselotte Larsson, Göran Forsberg och Karin von Wachenfeldt kommer presenteras kl. 08.00 lokal tid den 16-e april 2018 i sessionen “Therapeutic Antibodies, Including Engineered Antibodies 1”. Sammanfattningen publiceras på www.abstractsonline.com/pp8/#!/4562/presentation/8455 och resultaten visar att målstyrd behandling med en antikropp riktad mot IL1RAP kan, förutom att stimulera avdödandet av tumörceller och blockera deras svar på IL-1, också blockera metastasering genom att påverka tumörens mikromiljö. Parallellt med presentationen kommer postern också publiceras på www.cantargia.com.  

Spridning av cancer i kroppen och bildandet av metastaser är utmärkande för elakartade cancerformer och ofta något som gör sjukdomen mycket svår att behandla. Att motverka spridningen av cancer i kroppen är därför ett centralt mål för nya cancerbehandlingar

“Vi är väldigt glada över att Cantargias viktiga data där våra antikroppar används för att motverka metastasering, har valts ut för presentation på AACR. Det är en av de ledande vetenskapliga konferenserna kring framsteg inom cancerforskning”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.”

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018, kl. 8.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar