Cantargia presenterar sin verksamhet på ett flertal investerarmöten under mars 2018

Report this content

Cantargia AB:s (”Cantargia”) VD Göran Forsberg kommer under mars att närvara och presentera vid flera investerarkonferenser och livesända investerarmöten i Stockholm och Göteborg. Vid presentationerna kommer Cantargias verksamhet och kommande milstolpar presenteras. För detaljer, se nedan. 

Investerarkonferenser

Carnegie Healthcare Seminar
Datum och tid: den 14 mars 2018, kl. 11:55-12:25

Nordea MedTech/Pharma-seminarium
Datum och tid: den 21 mars 2018, kl. 12:00

Investerarmöten som sänds live på internet

Redeye Investor After Work
Datum och tid: den 15 mars 2018, kl. 18:20-18:40
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Om: Mer information om eventet och anmälan finns på www.redeye.se/events

BioStock Live, tema immunonkologi
Datum och tid: den 20 mars 2018, kl. 10.30-11.00
Plats: Nyhetsbyrån Direkt, Stockholm, Jakobsbergsgatan 13, 6 vån, Stockholm
Om: Mer information om eventet och anmälan finns på www.biostock.se

Redeye Investor After Work kommer att livesändas via www.redeye.se/live/investor-aw-15-mars och BioStock Live kommer att livesändas via www.biostock.se. Tidigare event som filmats kan nås via http://cantargia.com/nyheter-media/cantargia-i-media, där även presentationerna kommer finnas tillgängliga efteråt.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar